Za ženu - mađarski - (komplet 13) - Okrugli magneti za frižider (5 kom)