Za ženu (komplet 7) - Okrugli magneti za frižider (5 kom)