Za vaspitačicu (komplet 11) - Okrugli magneti za frižider (5 kom)