Za porodicu (komplet 3) - Okrugli magneti za frižider (5 kom)