Za porodicu (komplet 2) - Okrugli magneti za frižider (5 kom)