Za kolege (komplet 23) - Okrugli magneti za frižider (5 kom)